În anul 2013 SC ALPIN SRL primește certificare ISO 9001/2008, ISO 14001/2004, OHSAS 18001/2007, pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase, servicii de decontaminare și salubrizare. Tot în anul 2013, S.C.ALPIN S.R.L. primește autorizare ANRSC.

Alpin Recycling a luat ființă în anul 2008. Din anul 2010 se colectează deșeuri periculoase: baterii portabile, tuburi fluorescente, uleiuri industriale etc. Firma are puncte de colectare la Viile Satu Mare și  Arad. Tonerele uzate sunt colectate în mod gratuit și se predau la SC EDEFAU SRL, care se implică în campanii de ajutorare pentru copiii bolnavi de cancer. Pentru toate tipurile de deșeuri periculoase pe care le colectăm, avem recipienți speciali de colectare.